شرکت تولیدی صنعتی قهرمان چرخ

مجری سازه های سبک و سنگین فلزی

Share
صفحه ی خانه

رهبران ساخت و ساز

40 سال سابقه در ساخت و اجرای سازه های سنگین و سبک فلزی

کیفیت

قطعات تایید شده از طرف شرکت های معتبر بازرسی

کمیت

رکورد در زمان بندی پروژه های مختلف

بهترین سازه

متخصص در سبک سازی و بهینه سازی انواع استراکچر

الوان فام
میکا
مبارکه
جوش گستر
ایمن آزما
قهرمان
صبا الکتریک
پارس
الوان
کابل یزد
کاویان
پارت خورشید
مهاب ثامن
یزد پیچ
شکیبا
ذوب
آما
نظام
گام
ایمن آزما

پروژه کوهسر مال

پروژه کوهسر مال یکی از بارزترین پروژه های انجام شده در شرکت قهرمان چرخ بود که از نظر نوع طراحی سازه و برنامه زمانبندی مثال زدنی می باشد.

اخرین پروژه های قهرمان چرخ

میقات الرضا

صفحه ی نمونه کار

پروژه فاز4

صفحه ی نمونه کار